Arne Kjell Nyheim

Administrerende Direktør og eier
Telefon: 75 51 91 00
Mobil: 915 60 313
Epost: arne.kjell@skagen-hotel.no