Arne Kjell Nyheim

Administrerende Direktør og eier
Telefon: 75 51 91 10 / Mob: 915 60 313
Epost: arne.kjell@skagen-hotel.no 

18.05.201614:52 Tore Olsen