Arctic Dome

Arctic Dome er vårt nyeste tilskudd på aktivitetsfronten.

Her har vi gått innovativt til verks og satser nå for at Bodø skal kunne tilby en flott nordlysopplevelse.

Fra høsten 2017 vil vi etablere Arctic Dome arena på ett eller flere stedet i Bodø-området.

Innhold og nøyaktig plassering er viktige elementer for et slikt sted, så vi jobber hardt for å lage spennende pakker og skaffe gode samarbeidspartnere som skal fylle Domene med gode opplevelser.